Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | I | J | K | L | N | P | R | S | T | V | Z | Đ
Number of items: 60.

A

Antevski, Miroslav and Dimitrijević, Duško (2013) Old and New Arguments for Free Trade: The Western Balkans. In: Challenges of the 21st Century and the Region : [proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade]. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 180-193. ISBN 978-86-7067-190-4

Antevski, Miroslav and Jelisavac Trošić, Sanja and Rapaić, Stevan (2013) Ekonomski odnosi Kine i Evropske unije. Međunarodna politika, LXIV (1152). pp. 36-54. ISSN 0543-3657

B

Bulatović, Aleksandra and Korać, Srđan (2013) Horizontalna kontrola integriteta i suzbijanje korupcije u javnoj službi. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXXII (1). pp. 149-165. ISSN 0350-2694

D

Dimitrijević, Duško (2013) Regulisanje sporova u Istočnom kineskom moru u svetlu međunarodnog prava. Pravni život, LXII (12). pp. 159-173. ISSN 0350-0500

Dimitrijević, Duško (2013) Sporazum o pitanjima sukcesije SFR Jugoslavije i međunarodno pravo. In: Regulisanje otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJ : zbornik radova [sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 29-30. 11. 2012. godine]. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 27-58. ISBN 978-86-7067-193-5 (In Press)

Dimitrijević, Duško (2013) Territorial Disputes in the South China Sea and Regional Security. The Review of International Affairs, LXIII (1151). pp. 87-103. ISSN 0486-6096

Dimitrijević, Duško and Miljuš, Brano (2013) Zabrana privilegovanog pristupa finansijskom tržištu EU. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 221-226. ISSN 1451-3188

Dimitrijević, Duško and Đukanović, Dragan (2013) Serbia and the European Union - Start of long Membership Talks? In: Challenges of the 21st Century and the Region : [proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade]. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 23-32. ISBN 978-86-7067-190-4

Draganić, Maja and Trapara, Vladimir (2013) Energy Security Dilemma in the Eurasian Gas Market. In: Energy Security of Europe: The Position of Serbia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 32-44. ISBN 978-86-7067-176-8

F

Fatić, Aleksandar and Korać, Srđan and Bulatović, Aleksandra (2013) Etika kriminalističko-obaveštajnog rada. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-179-9

G

Grbić, Vladimir and Antevski, Miroslav and Todić, Dragoljub (2013) Finansiranje i zajedničke politike Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-178-2

I

Iliktarević, Vesna and Korać, Srđan (2013) Bringing Distant Nations Closer Together Through Use of Social Networks. In: Challenges of the 21st Century and the Region : [proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade]. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 148-163. ISBN 978-86-7067-190-4

J

Janković, Slobodan (2013) Arapsko proleće i mogućnost prekrajanja postojećih granica u arapskom svetu. Međunarodna politika, LXIV (1152). pp. 74-90. ISSN 0543-3657

Janković, Slobodan (2013) Collective Identity and Loyalty to National States in the Balkans. In: Challenges of the 21st Century and the Region : [proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 79-95. ISBN 978-86-7067-190-4

Janković, Slobodan (2013) Mogućnosti unapređenja saradnje Srbije i Republike Srpske. Politeia: Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja, 3 (6). pp. 103-112. ISSN 2232-9641

Janković, Slobodan (2013) Turska na Bliskom istoku. In: Turska regionalna sila. Institut za evropske studije, Beograd, pp. 137-158. ISBN 978-86-82057-45-1

Janković, Slobodan and Ajzenhamer, Vladimir (2013) Razlike u sticanju međunarodnog legitimiteta Palestine i KiM. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 191-230. ISSN 1452-2152

Jazić, Aleksandar (2013) Spoljnopolitička propaganda: akteri i sredstva. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-182-9

Jazić, Aleksandar and Jončić, Miloš (2013) Pitanje položaja nacionalnih manjina u odnosima Srbije i njenih istočnih i zapadnih suseda. In: Srbija u Jugoistočnoj Evropi: zbornik radova. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 333-352. ISBN 978-86-7067-183-6

Jelisavac Trošić, Sanja (2013) Jedinstveni sud za patente. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 144-152. ISSN 1451-3188

Jelisavac Trošić, Sanja (2013) Pravci razvoja i procena položaja Srbije u međunarodnim trgovinskim aspektima intelektualne svojine. In: Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 674-687. ISBN 978-86-7067-194-2

Jelisavac Trošić, Sanja and Zirojević, Mina (2013) Mesto Srbije na polju intelektualne svojine. In: Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu: Zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa “Pravnički dani Prof. dr Slavko Carić”. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, pp. 162-175. ISBN 978-86-6019-037-8

Jović Lazić, Ana and Nikolić, Marko (2013) The Importance of Energy Security in the Relations of the European Union and Russia. In: Energy security of Europe: The Position of Serbia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 64-82. ISBN 978-86-7067-176-8

Jović-Lazić, Ana and Lađevac, Ivona (2013) Northern Dimension as a Framework for Cooperation in the Region of Northern Europe. In: Challenges of the 21st Century and the Region : proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 118-130. ISBN 978-86-7067-190-4

Jović-Lazić, Ana and Lađevac, Ivona (2013) Strateški pravci razvoja i politike Srbije u međunarodnim odnosima – kontekst saradnje sa Ruskom Federacijom i Evropskom unijom. In: Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 137-157. ISBN 978-86-7067-194-2

Jović-Lazić, Ana and Lađevac, Ivona (2013) Zamrznuti sukobi i pregovarački procesi u regionu Južnog Kavkaza. Međunarodna politika, LXIV (1152). pp. 55-73. ISSN 0543-3657

K

Korać, Srđan (2013) The EU Civil Servants and European Political Identity. In: National and European Identity in the Process of European Integration: Thematic Proceedings [from International Conference, 28‐29 june 2012, Belgrade]. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 239-263. ISBN 978‐86‐7067‐180‐5

Kostić, Marina and Petkanić, Srđan (2013) The Role of International Institutions in International Society Evolution. In: 3rd International Conference “Law, Economy and Management in Modern Ambience”, LEMiMA 2013, Belgrade, Serbia, 18-20. April 2013. Centar za edukaciju rukovodecih kadrova i konsalting (CERK), Novi Sad, Beograd, pp. 565-572. ISBN 978-86-87333-31-4

Kostić, Marina and Petkanić, Srđan (2013) The Role of International Institutions in International Society Evolution. International Journal of Economics and Law, 3 (7). pp. 73-80. ISSN 2217-5504

L

Lađevac, Ivona and Jović-Lazić, Ana (2013) Prilagođavanje konzularnog prava Republike Srbije standardima Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 89-98. ISSN 1451-3188

Lopandić, Duško and Gordanić, Jelica (2013) Europeanization process as an element of national states identity in the European Union. In: National and European Identity in the Process of European Integration : Thematic Proceedings. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 15-25. ISBN 978‐86‐7067‐180‐5

Lopandić, Duško and Petrović, Pero and Gordanić, Jelica (2013) Multilateralna saradnja kao način unapređenja odnosa država Jugoistočne Evrope. In: Srbija u Jugoistočnoj Evropi: zbornik radova. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 15-33. ISBN 978-86-7067-183-6

N

Nikolić, Marko and Dimitrijević, Duško (2013) “Macedonian Orthodox Church (MOC)” in former Yugoslav State. Politikologija religije (Politics and Religion), VII (1). pp. 193-215. ISSN 1820-6581 (In Press)

Nikolić, Marko and Jović Lazić, Ana (2013) Political Impact and “Macedonian Orthodox Church (MOC)” in Former Yugoslavia. In: National and European Identity in the Process of European Integration : Thematic Proceedings. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 570-583. ISBN 978‐86‐7067‐180‐5

Novičić, Žaklina (2013) Evropska unija u krizi: zajednička politika bezbednosti i odbrane. In: Kriza Evropske unije: okviri, dometi, trendovi. Institut za evropske studije, Beograd, pp. 157-184. ISBN 978-86-82057-44-4

Novičić, Žaklina (2013) Prvenstvo prava Evropske unije i nacionalna kontrola prekoračenja nadležnosti EU - slučaj Nemačke : praksa Suda pravde EU i nemačkog Saveznog ustavnog suda. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-185-0

P

Petkanić, Srđan and Kostić, Marina (2013) Crisis management and business adaptation: mechanisms and structural change. In: 3rd International Conference “Law, Economy and Management in Modern Ambience”, LEMiMA 2013, Belgrade, Serbia, 18-20. April 2013. Centar za edukaciju rukovodećih kadrova i konsalting (CERK), Novi Sad, Beograd, pp. 801-807. ISBN 978-86-87333-31-4

Petrović, Dragan (2013) Geopolitika Francuske. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-186-7

Prolović, Nevena and Stefanović, Milorad (2013) Energy Efficiency in Republic of Serbia. In: Energy Security of Europe: The Position of Serbia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 207-218. ISBN 978-86-7067-176-8

R

Rapaić, Stevan and Dabić, Dragana (2013) Spoljnotrgovinski aspekti pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Međunarodni problemi, LXV (3). pp. 341-364. ISSN 0025-8555

Rapaić, Stevan and Novaković, Marko (2013) Dependence of EU energy market on Russian oil and gas. In: Energy Security of Europe: the position of Serbia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 83-95. ISBN 978-86-7067-176-8

S

Spalević, Žaklina and Bjelajac, Željko and Dimitrijević, Duško (2013) Trgovina oružjem kao globalni međunarodni problem. Međunarodni problemi, LXV (2). pp. 139-159. ISSN 0025-8555

Spalević, Žaklina and Trajcevski, Zoran and Bjelajac, Željko and Počuča, Milan and Dimitrijević, Duško (2013) Regulatory Framework Distribution of HDTV Channels in the Western Balkan Countries. Tehnics, Technologies, Education Managemet, VIII (3). pp. 1173-1183. ISSN 1840-1503

Stojanović, Bogdan (2013) Preispitivanje teorije i prakse nuklearnog odvraćanja. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 141-172. ISSN 1820-4996

Stojanović, Bogdan (2013) Problem konverzije moći u politici: od resursnog do relacionog karaktera. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 221-245. ISSN 1820-4996

T

Todić, Dragoljub (2013) Montenegro. In: International Encyclopaedia of Laws: Environmental Law. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn. ISBN 978-90-654-4945-0

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2013) Priority goals in international co-operation of the Republic of Serbia in the field of environment and sustainable development. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. ISSN 1567-9764

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2013) Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji i odredbe o životnoj sredini. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 227-238. ISSN 1451-3188

Trapara, Vladimir (2013) National Security Strategies of Russia (2009) and the United States (2010): A New Stage in the Reproduction of Incompatible National Identities. The Review of International Affairs, LXIV (1149). pp. 5-34. ISSN 0486-6096

Trapara, Vladimir (2013) Odnosi Sjedinjenih Država i Rusije u Obaminom drugom mandatu. Međunarodna politika, LXIV (1151). pp. 51-66. ISSN 0543-3657

Trapara, Vladimir and Ajzenhamer, Vladimir (2013) Politika Turske prema Srbiji i Zapadnom Balkanu u kontekstu aktuelnih međunarodnih i regionalnih trendova. In: Srbija u Jugoistočnoj Evropi : zbornik radova. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 285-307. ISBN 978-86-7067-183-6

V

Vrcelj, Nikolina and Jurčić, Ana and Zakić, Katarina (2013) Usvajanje generičkih globalnih poslovnih strategija – marketing aspekt. Anali poslovne ekonomije, V (9). pp. 292-300. ISSN 2303-498X

Vučić, Mihajlo and Jončić, Miloš (2013) Legal Rules Of European Countries In Minority Protection – Tracing The Double Standard. The Review of International Affairs, LXIV (1151). pp. 119-144. ISSN 0486-6096

Z

Zakić, Katarina and Milutinović, Olivera (2013) Doprinos interkulturalnog menadžmenta razvijanju tolerantnosti u međunarodnom poslovanju. Anali poslovne ekonomije, V (9). pp. 162-177. ISSN 2303-498X

Zirojević Fatić, Mina and Korać, Srđan (2013) NATO povlačenje iz Avganistana: uspešno okončanje misije? Međunarodni problemi, LXV (3). pp. 386-404. ISSN 0025-8555

Đ

Đorđević, Branislav (2013) Geostrategijski položaj kao činilac bezbednosti Republike Srbije. In: Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 841-855. ISBN 978-86-7067-194-2

Đorđević, Branislav and Glišić, Miroslav (2013) Organizacija Severnoatlantskog ugovora (NATO). Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-191-1

Đukanović, Anđela (2013) Regulativa Evropske unije u oblasti azila. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 99-107. ISSN 1451-3188

Đukanović, Anđela (2013) Regulativa Evropske unije u oblasti iregularnih migracija. Evropsko zakonodavstvo, XII (43-44). pp. 31-42. ISSN 1451-3188

Đukanović, Anđela (2013) Zaštita ljudskih prava tražilaca azila i ilegalnih migranata – praksa Evropskog suda za ljudska prava. Međunarodni problemui, LXV (4). pp. 479-508. ISSN 0025-8555

This list was generated on Tue Mar 21 20:18:11 2023 CET.