Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | J | K | L | N | P | R | S | T | V | Z | Đ
Number of items: 61.

B

Bjelajac, Željko and Matijašević, Jelena and Dimitrijević, Duško (2012) Computer Fraud as a Part of Contemporary Security Challenges. The Review of International Affairs, LXIII (1147). pp. 5-21. ISSN 0486-6096

Bjelajac, Željko and Matijašević, Jelena and Dimitrijević, Duško (2012) Finansiranje međunarodnog terorizma kao globalnog fenomena. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 384-407. ISSN 1451-3188

Bjelajac, Željko and Matijašević, Jelena and Dimitrijević, Duško (2012) Konvencija Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu. Evropsko zakonodavstvo, XI (42). pp. 37-52. ISSN 1451-3188

Bjelajac, Željko and Matijašević, Jelena and Dimitrijević, Duško (2012) Značaj uspostavljanja međunarodnih standarda u suzbijanju visokotehnološkog kriminala. Međunarodna politika, LXIII (1146). pp. 66-84. ISSN 0543-3657

Bulatović, Aleksandra and Korać, Srđan (2012) Kulturna dimenzija etike bezbednosnog sektora. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXXI (1). pp. 217-229. ISSN 0350-2694

D

Davidović, Sandra and Taskov, Andrijana (2012) Primena principa izveštaja Odgovornost za zaštitu na humanitarnu intervenciju na Kosovu. Studentski godišnjak Fakulteta političkih nauka, II (2). pp. 23-36.

Dimitrijević, Duško (2012) Državne granice nakon sukcesije SFR Jugoslavije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-168-3

Dimitrijević, Duško (2012) Harmonizacija propisa u vezi sa investiciono-kompenzacionim šemama Evropske unije. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije (II). Institut za međunarodnu politiku i privredu : Institut za uporedno pravo : Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 424-432. ISBN 978-86-7067-164-5

Dimitrijević, Duško (2012) Kodifikacija pravila o sukcesiji država u odnosu na ugovore. Međunarodna politika, LXIII (1148). pp. 95-114. ISSN 0543-3657

Dimitrijević, Duško (2012) Pravo na samoodbranu u funkciji očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti. Srpska politička misao, 37 (3). pp. 157-191. ISSN 0354-5989

Dimitrijević, Duško (2012) Principle of Uti Possidetis and Delimitation on the Danube River. In: The Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization: Europe and Asia. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 147-159. ISBN 978-86-7067-166-9

Dimitrijević, Duško (2012) Process of Integration of the Republic of Serbia with European Union. In: Western Balkans: From Stabilization To Integration. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 53-62. ISBN 978-86-7067-160-7

Dimitrijević, Duško (2012) Promene u sistemu kolektivne bezbednosti Ujedinjenih nacija. In: Zbornik radova / Naučni skup Međunarodne organizacije i njihov odnos prema Republici Srbiji, Beograd, 14. mart 2012. godine. Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd, pp. 5-18. ISBN 978-86-87545-16-8

Dimitrijević, Duško (2012) A Review of the Issue of the Border between Serbia and Croatia on the Danube. Megatrend revija = Megatrend review, 9 (3). pp. 1-22. ISSN 1820-3159

Dimitrijević, Duško (2012) Sukcesija ugovora u savremenoj međunarodnoj praksi. Međunarodni problemi, LXIV (2). pp. 144-179. ISSN 0025-8555

Dimitrijević, Duško (2012) Zabrana povlašćenog pristupa finansijskim tržištima. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 241-250. ISSN 1451-3188

Dimitrijević, Duško and Lađevac, Ivona and Vučić, Mihajlo (2012) Analiza preduzetih aktivnosti u okviru sistema UN u vezi sa rešavanjem pitanja Kosova i Metohije. Međunarodni problemi, LXIV (4). pp. 442-478. ISSN 0025-8555

Dimitrijević, Duško and Todić, Dragoljub and Miljuš, Brano (2012) Horizontalno zakonodavstvo EU u oblasti životne sredine. Evropsko zakonodavstvo, XI (41). pp. 27-42. ISSN 1451-3188

Draganić, Maja and Trapara, Vladimir (2012) Evropska politika diverzifikacije na tržištu gasa. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 408-417. ISSN 1451-3188

Dujić, Ivan (2012) Globalizacija kao neizbežan proces? Međunarodni problemi, LXIV (3). pp. 326-338. ISSN 0025-8555

F

Fatić, Aleksandar and Korać, Srđan (2012) The Albanian National Project Between Ethno-Politics and Europeanisation. The Review of International Affairs, LXIII (1148). pp. 5-24. ISSN 0486-6096

G

Gajić, Aleksandar and Janković, Slobodan (2012) Četiri stuba srpske spoljne politike. In: Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Beograd, 10-11. oktobar 2011. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 175-198. ISBN 978-86-7067-171-3

Gordanić, Jelica (2012) Direktiva 2011/95/EU o kvalifikaciji državanjana trećih država ili lica bez državljanstva za korisnike međunarodne zaštite u jedinstvenom izbegličkom statusu ili statusu korisnika subsidijarne zaštite. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 60-67. ISSN 1451-3188

Gordanić, Jelica (2012) Odnos Ujedinjenih nacija i regionalnih organizacija prilikom rešavanja međunarodnih sporova. Međunarodna politika, LXIII (1148). pp. 129-135. ISSN 0543-3657

Grečić, Vladimir and Korać, Srđan (2012) Politički diskurs ekstremne desnice u Zapadnoj Evropi: pitanje imigracije. Međunarodni problemi, LXIV (2). pp. 202-232. ISSN 0025-8555

J

Janković, Slobodan (2012) Israeli borders Amid Globalisation and Regional Tensions. In: The Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization: Europe and Asia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 24-38. ISBN 978-86-7067-166-9

Janković, Slobodan (2012) Odnosi Ankare i Brisela i njihovo prelamanje na Balkanu. Međunarodna politika, LXIII (1147). pp. 34-52. ISSN 0543-3657

Jelisavac Trošić, Sanja (2012) Položaj Srbije u međunarodnim tokovima intelektualne svojine. In: Položaj Srbije u savremenim međunarodnim ekonomskim odnosima = Serbia’s Position in Contemporary International Economic Relations : tematski zbornik radova. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 128-150. ISBN 978-86-7067-172-0

Jelisavac Trošić, Sanja and Gajić, Mihailo (2012) Foreign Exchange of Republic of Serbia With the Western Balkans in Agricultural Products. In: Western Balkans: From Stabilization To Integration. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 287-300. ISBN 978-86-7067-160-7

Joksić, Ivan and Bjelajac, Željko and Dimitrijević, Duško (2012) Mogućnosti i perspektive zaštite životne sredine u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo, XI (41). pp. 51-69. ISSN 1451-3188

Jončić, Miloš (2012) Položaj i zaštita manjina u međunarodnom pravu. Međunarodna politika, LXIII (1147). pp. 53-72. ISSN 0543-3657

Jović Lazić, Ana (2012) Odnosi u trouglu SAD-EU-Rusija i njihov uticaj na globalne međunarodne odnose. Međunarodni problemi, LXIV (3). pp. 303-325. ISSN 0025-8555

Jović Lazić, Ana (2012) Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU i Rusija. In: Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Beograd, 10-11. oktobar 2011. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 536-563. ISBN 978-86-7067-171-3

Jović-Lazić, Ana and Nikolić, Marko (2012) The Position of the Kaliningrad Region of the Russian Federation after the Enlargement of the European Union. In: The meaning of borders and border issues in the age of globalization : Europe and Asia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 39-53. ISBN 978-86-7067-166-9

K

Korać, Srđan (2012) Antikorupcijski potencijal evropskog javnog tužilaštva: rešenje za budućnost. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 115-127. ISSN 1451-3188

Kostić, Marina and Schopf, Karl (2012) Legal Аspects of Humanitarian Intervention. International journal of economics and law, 2 (5). pp. 48-57. ISSN 2217-5504

L

Lađevac, Ivona (2012) Međunarodnopravni subjektivitet Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 68-91. ISSN 1451-3188

Lađevac, Ivona and Novičić, Žaklina (2012) Globalization and Border Security. In: The Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization: Europe and Asia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 129-138. ISBN 978-86-7067-166-9

N

Nikolić, Marko and Jović Lazić, Ana (2012) Institutional Forms of Contemporary Ecumenical Dialogue. The Review of International Affairs, LXIII (1146). pp. 50-69. ISSN 0543-3657

Nikolić, Marko and Jović-Lazić, Ana (2012) Contemporary relations between the Roman Catholic Church (RCC) and the Serbian Orthodox Church. In: Western Balkans: From Stabilization to Integration. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 404-425. ISBN 978-86-7067-160-7

Nikolić, Marko and Jović-Lazić, Ana (2012) Relations of Roman Catholic (RCC) and Serbian Orthodox Church (SOC) after the Second Vatican Council. Studia Europaea, LVII (1). pp. 101-127. ISSN 1224-8746

Novičić, Žaklina (2012) Nastanak, razvoj i problem evropskog antikriznog mehanizma. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 92-114. ISSN 1451-3188

Novičić, Žaklina and Lađevac, Ivona (2012) European Union: Process of Simplified Treaty Amendment and Financial Stability Mechanism. In: Western Balkans: from Stabilization to Integration. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 95-116. ISBN 978-86-7067-160-7

Novičić, Žaklina and Petrović, Nemanja (2012) Zabrana diskriminacije u pravu EU: „Horizontalizacija” opšteg principa i direktive u predmetima Mangold i Kucukdeveci. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije (II). Institut za međunarodnu politiku i privredu : Institut za uporedno pravo : Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 808-828. ISBN 978-86-7067-164-5

P

Petrović, Dragan (2012) Geopolitika Sredozemlja. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-174-4

Petrović, Dragan and Đukanović, Dragan (2012) Stubovi spoljne politike Srbije - EU, Rusija, SAD i Kina. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-165-2

Prolović, Nevena (2012) Teorijsko određenje i terminološko razlikovanje pojmova javne uprave, državne uprave i lokalne samouprave. Međunarodna politika, LXIII (1148). pp. 161-174. ISSN 0543-3657

R

Rapaić, Stevan (2012) Democratisation and Cultural Differences in the Former Soviet Union. The Review of International Affairs, LXIII (1146). pp. 83-105. ISSN 0486-6096

Rapaić, Stevan (2012) Održivi razvoj kao faktor energetske zavisnosti Evropske unije. Međunarodni problemi, LXIV (3). pp. 339-358. ISSN 0025-8555

S

Stojanović, Anđela (2012) Uspeh pojedinačne predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava. In: Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Beograd, 10-11. oktobar 2011. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 522-535. ISBN 978-86-7067-171-3

T

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2012) Energetska bezbednost u međunarodnom pravu životne sredine. Teme: časopis za društvene nauke, XXXVI (2). pp. 703-721. ISSN 0353-7919

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2012) Klimatske promene i Ujedinjene nacije. Pravni život, LXI (12). pp. 259-276. ISSN 0350–0500

Trapara, Vladimir (2012) Ograničenja zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU: kome zapravo Srbija treba da se prilagodi? In: Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Beograd, 10-11. oktobar 2011. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 42-56. ISBN 978-86-7067-171-3

Trapara, Vladimir (2012) Perspektive nuklearnog razoružanja u svetlu protivrečnih strategija nuklearnih sila. Međunarodna politika, LXIII (1145). pp. 110-126. ISSN 0543-3657

Trapara, Vladimir (2012) Posledice odsustva reforme OEBS za bezbednosni položaj Zapadnog Balkana i Srbije. In: Naučni skup Međunarodne organizacije i njihov odnos prema Republici Srbiji, Beograd, 14. mart 2012. godine. Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd, pp. 68-78. ISBN 978-86-87545-16-8

Trapara, Vladimir (2012) Western Balkans and NATO: False Promise of the Long-term Regional Security. In: Western Balkans: From Stabilisation to Integration. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 425-436. ISBN 978-86-7067-160-7

Trapara, Vladimir and Jončić, Miloš (2012) Put za rešavanje sukoba – uporedna analiza zamrznutih sukoba na prostoru OEBS. Međunarodni problemi, LXIV (3). pp. 275-302. ISSN 0025-8555

V

Vučić, Mihajlo (2012) The Ecosystem Approach in the Environmental Protection of the Danube River Basin Wetlands. In: Danube strategy: strategic significance for Serbia. Institute for International Politics and Economics, Belgrade, pp. 197-212. ISBN 978-86-7067-167-6

Z

Zirojević Fatić, Mina and Jelisavac Trošić, Sanja and Gajić, Mihailo (2012) Harmonizacija zakonodavstva Srbije sa pravom EU na polju konkurencije – antimonopolska politika. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije (II). Institut za međunarodnu politiku i privredu : Institut za uporedno pravo : Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 433-446. ISBN 978-86-7067-164-5

Đ

Đukanović, Anđela (2012) Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2003/23/EZ o uspostavljanju standarda kvaliteta i bezbednosti, za doniranje, dobijanje, testiranje, obradu, očuvanje, skladištenje i distribuciju ljudskih ćelija i tkiva. Evropsko zakonodavstvo, XI (42). pp. 231-244. ISSN 1451-3188

Đukanović, Anđela (2012) Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2010/53/EU o standardima kvaliteta i bezbednosti ljudskih organa namenjenih za transplantaciju. Evropsko zakonodavstvo, XI (39-40). pp. 353-362. ISSN 1451-3188

This list was generated on Tue Mar 21 22:18:05 2023 CET.