Browse by IIPE Author

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 64.

Journal Article

Todić, Dragoljub (2021) Conditions and Effects of Environmental Legislation Changes: Twenty years from the beginning of the Europeanization process in the Republic of Serbia. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 60 (91). pp. 51-73. ISSN 0350-8501

Todić, Dragoljub and Tintor, Ljubomir (2021) Direktive u pravnom sistemu Evropske unije i njihov prenos (transpozicija) u unutrašnje pravne sisteme država članica. Evropsko zakonodavstvo, XX (75). pp. 53-71. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub (2021) Povelja EU o osnovnim pravima i pravo na (zdravu) životnu sredinu. Ecologica, 28 (104). pp. 625-633. ISSN 0354-3285

Todić, Dragoljub (2021) Prirodni resursi u međunarodnim ugovorima – od suverenih prava država do zajedničke brige čovečanstva. Strani pravni život, LXV (3). pp. 391-405. ISSN 0039 2138

Todić, Dragoljub (2021) Vodni saobraćaj i kvalitet životne sredine: odnosi dva pravna režima. Politička revija, 67 (1). pp. 49-64. ISSN 1451-4281

Todić, Dragoljub (2020) „Klimatska pravda” i Pariski sporazum o klimi u svetlu ciljeva smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Međunarodni problemi, LXXII (3). pp. 467-498. ISSN 0025-8555

Todić, Dragoljub and Dujić, Ivan (2020) "Kvalitet vazduha" u propisima Republike Srbije i Evropske Unije (od nejasne definicije do složenog sistema zaštite vazduha). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 59 (87). pp. 37-54. ISSN 0350-8501

Todić, Dragoljub (2019) Gde su granice prava klimatskih promena? Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (83). pp. 41-60. ISSN 0350-8501

Todić, Dragoljub (2019) Izbeglice i promene u životnoj sredinu u međunarodnom pravu. Strani pravni život (3). pp. 5-16. ISSN 0039-2138

Todić, Dragoljub (2019) Multilateral Environmental Agreements and EU Integration of Western Balkan States (Status of Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and Croatia in Multilateral Environmental Agreemetns). European Energy and Environmental Law Review, 28 (1). pp. 17-27. ISSN 0966-1646

Todić, Dragoljub (2019) Trideset godina međunarodnog prava klimatskih promena i rezultati koji se (ne) osporavaju. Pravni život: časopis za pravnu teoriju i praksu, LXVIII (9). pp. 355-368. ISSN 0350–0500

Todić, Dragoljub (2019) Ugovor o osnivanju Transportne zajednice i evropsko zakonodavstvo. Evropsko zakonodavstvo, XVIII (67). pp. 128-139. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub (2018) Doprinos UN razvoju međunarodnih ugovora, sa osvrtom na međunarodne ugovore u oblasti životne sredine. Megatrend revija, 15 (2). pp. 17-32. ISSN 1820-3159

Todić, Dragoljub (2018) Međunarodna trgovina, životna sredina i evropske integracije Republike Srbije. Evropsko zakonodavstvo, XVII (64). pp. 95-110. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub (2018) Status Republike Srbije u savremenim međunarodnim ugovorima u oblasti životne sredine i ustavi (1974-2006). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 57 (79). pp. 331-350. ISSN 0350-8501

Todić, Dragoljub (2018) Transboundary cooperation of Western Balkan states in the field of water resource management: Between the existing treaties and a new international treaty. Environmental Science and Policy, 89. pp. 67-72. ISSN 1462-9011

Todić, Dragoljub (2018) Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u pravnom sistemu BiH, Crne Gore i Hrvatske. Strani pravni život (2). pp. 103-117. ISSN 0039 2138

Todić, Dragoljub (2017) Ekonomska komisija UN za Evropu i elementi demokratizacije politike u oblasti životne sredine. Politička revija, 52 (2). pp. 13-28. ISSN 1451-4281

Todić, Dragoljub (2017) Međunarodni ugovori u oblasti životne sredine i uzroci (ne)efikasnosti. Strani pravni život, 61 (2). pp. 47-58. ISSN 0039 2138

Todić, Dragoljub (2017) Načela međunarodnog prava životne sredine i EU integracije Republike Srbije. Evropsko zakonodavstvo, XVI (61-62). pp. 285-300. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub (2017) Normativno‐strateški okvir spoljne politike Republike Srbije: „evropeizacija” i (ne)transparentnost. Međunarodni problemi, LXIX (4). pp. 442-464. ISSN 0025-8555

Todić, Dragoljub (2017) Savremeno zakonodavstvo Republike Srbije u oblasti životne sredine: od „integralnog sistema” ka hiperprodukciji propisa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 56 (77). pp. 1-16. ISSN 0350-8501

Todić, Dragoljub (2017) Članstvo u međunarodnim multilateralnim ugovorima u oblasti životne sredine i globalni bezbednosni izazovi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 51 (3). pp. 825-837. ISSN 0550-2179

Todić, Dragoljub and Grbić, Vladimir (2016) Energetska efikasnost u propisima Evropske unije i Republike Srbije. Evropsko zakonodavstvo, XV (55). pp. 143-157. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub and Dujić, Ivan (2016) Geološko skladištenje ugljen-dioksida i klimatske promene u propisima EU i Republike Srbije. Evropsko zakonodavstvo, XV (56-57). pp. 332-344. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub (2016) International legal protection of biodiversity in the light of the European integration and South-East Europe. The Review of International Affairs, LXVII (1162-1163). pp. 83-102. ISSN 0486-6096

Todić, Dragoljub (2016) Komparativno pravo životne sredine – koncepcijski okvir i teškoće u definisanju. Strani pravni život (3). pp. 9-22. ISSN 0039-2138

Todić, Dragoljub and Dujić, Ivan (2016) Međunarodno-pravni i institucionalni okvir saradnje država Jugoistočne Evrope u oblasti klimatskih promena i upravljanja vodnim resursima. Pravni život, LXV (9). pp. 427-442. ISSN 0350–0500

Todić, Dragoljub (2016) Pariski sporazum o klimi u sistemu međunarodnih ugovora od značaja za EU integracije Republike Srbije. Evropsko zakonodavstvo, XV (58). pp. 111-129. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub (2016) Pariski sporazum o klimi u svetlu ciljeva i principa savremene politike i prava životne sredine. Megatrend revija = Megatrend Review, 13 (3). pp. 45-62. ISSN 1820-3159

Todić, Dragoljub (2015) Kosmičko pravo i pravo životne sredine: međunarodno-pravne osnove, principi i pravni karakter. Politička revija = Political review, 46 (4). pp. 91-110. ISSN 1451-4281

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2013) Priority goals in international co-operation of the Republic of Serbia in the field of environment and sustainable development. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. ISSN 1567-9764

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2013) Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji i odredbe o životnoj sredini. Evropsko zakonodavstvo, XII (45-46). pp. 227-238. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2012) Energetska bezbednost u međunarodnom pravu životne sredine. Teme: časopis za društvene nauke, XXXVI (2). pp. 703-721. ISSN 0353-7919

Dimitrijević, Duško and Todić, Dragoljub and Miljuš, Brano (2012) Horizontalno zakonodavstvo EU u oblasti životne sredine. Evropsko zakonodavstvo, XI (41). pp. 27-42. ISSN 1451-3188

Todić, Dragoljub and Dimitrijević, Duško (2012) Klimatske promene i Ujedinjene nacije. Pravni život, LXI (12). pp. 259-276. ISSN 0350–0500

Book Chapter

Todić, Dragoljub (2021) Klimatske promene i regionalni pristup u razvoju međunarodnog prava klimatskih promena – u svetlu aktivnosti Komisije UN za međunarodno pravo. In: Srpski godišnjak za međunarodno pravo. Srpsko udruženje za međunarodno pravo, Beograd, pp. 115-134. ISBN 978-86-903836-0-3

Todić, Dragoljub (2021) Klimatske promene — globalni činilac međunarodnih odnosa i liderske ambicije Evropske unije. In: Razvojni prаvci Еvrоpskе uniје nаkоn pаndеmiје KОVID 19. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 59-76. ISBN 978-86-7067-289-5

Todić, Dragoljub (2021) Pola veka razvoja savremenog međunarodnog prava životne sredine i primena međunarodnih ugovora. In: Primena prava i pravna sigurnost : zbornik radova 34. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 22. decembar 2021. Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović, Beograd, pp. 229-241. ISBN 978-86-81956-04-5

Todić, Dragoljub (2021) Životna sredina: između međunarodno-pravnih obaveza na globalnom nivou i njihove primene na nacionalnom nivou (primer Republike Srbije). In: Šesti naučno-stručni skup Politehnika 6, Beograd, 10. decembar 2021. godine. Akademija tehničkih strukovnih studija "Beograd", Beograd, pp. 190-195. ISBN 978-86-7498-087-3

Todić, Dragoljub and Jelisavac Trošić, Sanja (2020) Globalni međunarodno-pravni okvir i finansiranje u oblasti klimatskih promena: između normativnog i prakse. In: Izazovi održivog razvoja u Srbiji i Evropskoj uniji. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 282-299. ISBN 978-86-7093-237-1

Todić, Dragoljub (2020) Nedržavni akteri i upravljanje zaštitom životne sredine. In: Nedržavni akteri u međunarodnom pravu. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 119-151. ISBN 978-86-7067-280-2

Todić, Dragoljub (2020) Rešavanje sporova i međunarodni ugovori u oblasti životne sredine. In: Unifikacija prava i pravna sigurnost, zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović: međunarodna naučna konferencija, Beograd, 23. decembar 2020, Tom 1. Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović, Beograd, pp. 365-378. ISBN 978-86-903009-8-3

Ignjatić, Mladenka and Todić, Dragoljub and Vukasović, Vid (2019) Bosnia and Herzegovina. In: International Encyclopaedia of Laws: Environmental Law. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn. ISBN 9789065449450

Todić, Dragoljub (2019) Investicije i zaštita životne sredine u Srbiji – pravni aspekti. In: Strane investicije u Srbiji : novi pogledi. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 103-120. ISBN 978-86-7067-269-7

Todić, Dragoljub (2018) Regional aspects of climate change law. In: HUMBOLDT-KOLLEG 2018 „Sustainable Development and Climate Change: Connecting Research, Education, Policy and Practice“ Belgrade, September 19-22, 2018 - Book of abstracts (with Kolleg Agenda). Humbolt-Club Serbia, University of Belgrade - Faculty of Forestry, Belgrade, p. 80.

Todić, Dragoljub (2018) The right to self-determination and sovereignty over natural resources in international law: ranges and limitations. In: Kosovo: sui generis or precedent in international relations. Institute of International politics and economics, Belgrade, pp. 137-170. ISBN 978-86-7067-249-9

Todić, Dragoljub and Jelisavac Trošić, Sanja (2017) China, EU and Serbia and their status in international environmental agreements. In: Initiatives of the "New Silk Road" ‐ Achievements and Challenges. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 476-497. ISBN 978‐86‐7067‐246‐8

Todić, Dragoljub (2017) Savet Evrope i međunarodni ugovori. In: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu : [sedma Međunarodna naučna konferencija, Beograd, 23. septembar 2016. godine]. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 398-413. ISBN 978-86-7067-240-6

Todić, Dragoljub and Jelisavac Trošić, Sanja (2016) China, Danube Region and Republic of Serbia in the Light of Contemporary Environmental Challenges. In: Thematical Proceeding from the International Scientific Conference: Danube in the Function of the New Silk Road, Belgrade, June 17, 2016. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 535-560. ISBN 978-86-7067-234-5

Todić, Dragoljub (2016) Dispute Settlement in International Law and Shared/Divided Water Resources. In: IWA Specialist Groundwater Conference, Conference Proceedings & Book of Abstracts, 9-11 June 2016, Belgrade, Serbia. Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, Belgrade, pp. 60-61. ISBN 978-86-82565-46-8

Todić, Dragoljub (2016) Institucionalni aspekti saradnje država u slivu reke Dunav, EU integracije i Republika Srbija. In: Dunavska strategija Evropske unije u 21. veku. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 181-195. ISBN 978-86-7067-223-9

Todić, Dragoljub (2016) Međunarodno pravo i životna sredina – nove tendencije. In: Savremeni međunarodni i ekonomski poredak. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 225-251. ISBN 978-86-7067-233-8

Todić, Dragoljub (2016) Zakonodavna procedura u Republici Srbiji – između „tehničkih“ slabosti i ograničenja ljudskih prava i sloboda. In: Srbija i Evropska unija – pripreme za pregovore o poglavljima 23 i 24: tematski zbornik radova. Institut za međunarodnu politiku i privredu : Hanns Seidel stiftung, Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru, Beograd, pp. 80-99. ISBN 978-86-7067-229-1

Todić, Dragoljub and Gordanić, Jelica (2015) OEBS i bezbednost životne sredine - predlog za iniciranje pregovora radi zaključivanja regionalnog sporazuma o saradnji. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta = Forty years since the signing of the Helsinki final act : međunarodni tematski zbornik. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 125-143. ISBN 978-86-80186-10-8

Todić, Dragoljub (2013) Montenegro. In: International Encyclopaedia of Laws: Environmental Law. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn. ISBN 978-90-654-4945-0

Book

Todić, Dragoljub and Vučić, Mihajlo (2022) Prirodni resursi : između prava i konflikta. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-311-3

Jelisavac Trošić, Sanja and Todić, Dragoljub and Stamenović, Milorad (2018) Svetska trgovinska organizacija, životna sredina i sistem zdravstvene zaštite. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-257-4

Todić, Dragoljub (2018) Ujedinjene nacije, međunarodni ugovori i životna sredina. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-253-6

Todić, Dragoljub and Macura, Aleksandar (2014) Analiza, zaključci i preporuke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Radna grupa Životna sredina: Analize i preporuke. Evropski pokret u Srbiji, Beograd. ISBN 978-86-82391-96-8

Todić, Dragoljub (2014) Klimatske promene u pravu i reforma sistema upravljanja. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-196-6

Todić, Dragoljub and Grbić, Vladimir and Antevski, Miroslav (2014) Pridruživanje Evropskoj uniji i održivi razvoj. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-201-7

Grbić, Vladimir and Antevski, Miroslav and Todić, Dragoljub (2013) Finansiranje i zajedničke politike Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-178-2

Todić, Dragoljub (2011) Vodič kroz EU politike – Životna sredina. Evropski pokret u Srbiji, Beograd. ISBN 978-86-82391-61-6

This list was generated on Thu Mar 30 16:18:44 2023 CEST.