Nedržavni akteri u međunarodnom humanitarnom pravu

Jončić, Miloš (2020) Nedržavni akteri u međunarodnom humanitarnom pravu. In: Nedržavni akteri u međunarodnom pravu. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 79-117. ISBN 978-86-7067-280-2

[img] Text
Nedrzavni akteri-80-118.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (330kB)

Abstract

Postojanje nedržavnih aktera kao subjekata u međunarodnim odnosima i kao strane u oružanim sukobima, imaju sve veći uticaj u međunarodnoj zajednici i na polju međunarodnog prava. Najčešće pitanje koje se nameće sa stanovišta doktrine i prakse međunarodnog prava tiče se njihovog statusa, preciznije njihovih međunarodnih prava i obaveza, odgovornosti za kršenje normi međunarodnog javnog prava, a posebno međunarodnog prava oružanih sukoba (međunarodnog humanitarnog prava). Na ovaj način se otvara pitanje oko priznavanja njihovog pravnog subjektiviteta. Predmet istraživanja je da li, u kojoj meri i po kom pravnom osnovu se norme međunarodnog humanitarnog prava primenjuju, tj. obavezuju nedržavne aktere. Kako nedržavni akteri (uslovno nedržavni entiteti) ne mogu formalno da postanu strana u međunarodnim ugovorima koji regulišu zaštitu u oružanim sukobima, razmatra se pitanje alternativnih mehanizama sa kojima ovi akteri mogu da izraze svoj pristanak i da se obavežu na poštovanje normi međunarodnog prava uopšte, a posebno međunarodnog humanitarnog prava. Svaki od ovih alternativnih mehanizama pruža mogućnost za utvrđivanje odgovornosti za kršenje pravila međunarodnog prava. Rad analizira upravo pojam i pravni položaj nedržavnih aktera kao učesnika u oružanim sukobima. Nedržavni entiteti mogu biti učesnici u nemeđunarodnom oružanom sukobu, ali je izmenjeni karakter oružanih sukoba krajem XX i početkom XXi veka izbrisao jasnu granicu između međunarodnih i nemeđunarodnih oružanih sukoba, i ostavio nedoumicu da li nedržavni entiteti mogu biti strana u oružanim sukobima čiji se karakter može okarakterisati kao mešoviti ili inernacionalizovani. Cilj rada je da na osnovu istraživanja izmenjenog karaktera oružanih sukoba, i položaja nedržavnih aktera i entiteta u njima, dođe do relevantnih odgovora vezanih za nedržavne entitete i aktere u međunarodnom pravu. Poseban problem predstavlja činjenica da neki nedržavni akteri kao učesnici u oružanom sukobu nemaju status legalnog učesnika, što znatno komplikuje primenu međunarodnopravnih normi.

Item Type: Book Chapter
Uncontrolled Keywords: nedržavni akteri, nedržavni entiteti, oružani sukobi, legalni učesnici u oružanom sukobu, međunarodno pravo oružanih sukoba
Depositing User: Ana Vukićević
Date Deposited: 14 Jun 2021 13:40
Last Modified: 24 Mar 2023 10:31
URI: http://repozitorijum.diplomacy.bg.ac.rs/id/eprint/624

Actions (login required)

View Item View Item